De regioverdeling binnen de VWBCN.

De VW Bus Club Nederland is een snel groeiende club. Dat is leuk voor ons als bestuur maar vooral natuurlijk voor de leden. Hoe groter we zijn hoe meer we ook kunnen doen voor onze leden en hun gezamenlijke hobby, de Volkswagen bus. Vooral van nieuwe leden krijgen we veel vragen over de organisatie van de club en de functie van de regio’s. Daarom hierbij een beetje uitleg hierover.

De VW Bus Club Nederland is een landelijke club en ondanks dat we in een klein landje leven kunnen de afstanden voor leden die met name een beetje aan de “buitenkant” wonen toch nog behoorlijk oplopen. Vandaar dat we ons landje hebben ingedeeld in vijf regio’s. Elke regio heeft een eigen bestuur. Je moet dat vooral niet te officieel zien. Zo’n bestuur is over het algemeen een groepje mensen die het leuk vinden in de eigen buurt regelmatig activiteiten te organiseren die te maken hebben met onze hobby en speciaal gericht zijn op de mensen in de buurt. Je moet daarbij denken aan technische dagen, rondritten, gewoon ontmoetingen of alles wat ze maar kunnen bedenken. Overigens zijn deze dagen niet beperkt tot de regio. Alle door regio’s georganiseerde activiteiten zijn voor al onze leden toegankelijk. Maar vaak ontmoet je juist daar natuurlijk wel meer mensen uit je eigen omgeving. Het bestuur helpt de regio’s hierbij middels adviezen, met name vanuit de evenementencommissie en met financiële ondersteuning als de schatkist dat toelaat.

Een VW T1 bus uit 1952

Daarnaast krijgt elke regio een keer per twee-en-een-half  jaar een grote opdracht, namelijk het organiseren van het landelijke voorjaars- of najaarsweekend. Nog meer dan bij andere evenementen geldt daarbij uiteraard dat de regio dan wordt geholpen door het bestuur en de evenementencommissie.

Kortom, de regio is bij uitstek de gelegenheid om meer in contact te komen met mensen uit je eigen omgeving die met dezelfde hobby bezig zijn. Verder hebben de regio’s in de eigen buurt ook vaak goede contacten voor hulp en advies bij een reparatie of restauratie en ook de adressen waar je goed en liefst ook nog goedkoop aan onderdelen en spullen kunt komen.

Het zal niemand verbazen dat het bestuur van de VW Bus Club Nederland veel belang hecht aan bloeiende regio’s. Aan de ene kant voor de club als totaal maar aan de andere kant ook vanwege de mogelijkheid dat vooral nieuwe mensen binnen de club ook meer met die club verbonden kunnen raken omdat de afstanden toch kleiner zijn. De ene regio is momenteel actiever dan de andere i.v.m. aantal vrijwilligers, daarom zijn we steeds weer blij met nieuwe mensen in elke regio, vooral ook hen die nog niet zo lang lid van de club zijn, die samen met ons met de hobby bezig willen zijn. En we hebben de laatste jaren ervaren dat vooral ook van nieuwe mensen heel veel goede nieuwe frisse ideeën komen. Wil je graag zelf wat meer contacten binnen de VW Bus Club Nederland leggen en gezamenlijk met onze hobby bezig zijn neem dan eens contact op met de contactpersoon binnen je eigen regio. In alle regio’s kunnen we extra hulp gebruiken, maar vooral regio Noord , Noordwest en Oost is men nog erg zoekende.

Hier vind je een overzicht van de regio’s en de verschillende contactpersonen. Bel of e-mail gewoon eens. Je krijgt er vast geen spijt van. En misschien is jouw idee de aanzet tot weer een leuke bijeenkomst. Ook kun je mij altijd even mailen of bellen, dan licht ik één en ander nog wat nader toe. Tot ziens op één van de volgende meetings.

Regio 1 = Noord
Regio 2 = Noord-West
Regio 3 = Oost
Regio 4 = Zuid-Oost
Regio 5 = Zuid-West

Peter Manders
PR en regio VWBCN

Landelijke regio indeling VWBCN

De vertegenwoordigers van de vijf regio’s binnen de VWBCN.

Regio Noord (1)
Groningen, Friesland en Drenthe
Hans Thie
Telefoon: 06-559 616 74
Email: regio1@vwbusclub.nl

De VW T3 van regio 1 vertegenwoordiging

Regio Noord-West (2)
Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
Peter Manders
Telefoon: 06-537 711 36
Email: regio2@vwbusclub.nl

De VW  T3 van VWBCN regio vertegenwoordiging regio 2

Regio Oost (3)
Overijssel en Gelderland
Jan van ‘t Wout
Telefoon: 06 – 4105 3712
Email: regio3@vwbusclub.nl

Regio Zuid-Oost (4)
Noord-Brabant en Limburg
Lia Greveling
Telefoon: 06-432 062 65
Email: regio4@vwbusclub.nl

Regio Zuid-West (5)
Zuid-Holland en Zeeland
Kees de Jong
Telefoon: 0184-613 796
Email: regio5@vwbusclub.nl

De VW T4 van VWBCN regiop vertegenwoordiging regio 5