De geschiedenis van de VW Bus club Nederland.

auteurs: Sjaak en Ada Greveling.

De VWBCN bestaat op papier sinds 1 juni 1994. Wat ging hieraan vooraf? In 1993 bezochten wij voor het eerst een bustreffen. Wat wij echter niet wisten was, dat dit het grootste bustreffen van Europa was. Dit was namelijk Bell bij Koblenz. Wat hier stond konden we nauwelijks bevatten. Meer dan 1200 VW-bussen bij elkaar. Van spijlbussen tot T 4’s. Alles was hier vertegenwoordigd. Op zo’n treffen kom je natuurlijk heel wat gelijkdenkende mensen tegen met de zelfde hobby; de VW-bus. Zo kwamen wij ook in contact met Matthias Meyer uit Bensheim”(D)

Aan het einde van dit schitterende adembenemende weekeind hebben we onze adressen uitgewisseld. Wat overbleef was een goed contact tussen ons. In november 1993 schreef hij ons dat hij van plan was om zelf een club op te richten, bij hem in de buurt. Dit werd “VW Bus Bulliteam Bensheim”. Hij zei tegen ons: waarom doen jullie dit ook niet in Nederland? Na hier een poosje over te hebben gedacht zei ik tegen Ada, dat dit mij ook wel wat leek.

Het oude logo uit de beginjaren van de VW Bus Club Nederland

Ondertussen was het al mei 1994. Het treffen in Reichshof-Ohlhagen stond voor de deur en het leek mij wel leuk om die datum als oprichtings datum te nemen: 1 juni 1994. De naam was toen nog “Bulli-team Holland”. Hier leerden we Henk en Leen Zweers uit Angerlo kennen en die vond het idee wel aardig. Ik had toen voor mezelf al het één en ander op papier gezet, zoals een informatieformulier. Henk heeft dit formulier toen gelijk ingevuld en zei dat hij nog wel iemand wist die hier ook wel in geïnteresseerd zou zijn. Dit was z’n “buurman” Nico Klomp met vrouw Annie. En jawel enkele dagen later lag ook van de familie Klomp het formulier in de bus.

In september hebben we toen de eerste vergadering belegd en hebben toen ook besloten dat we de naam moesten veranderen in een wat Nederlandse naam, omdat niet iedereen weet wat Bulli betekent (Duitse bijnaam voor VW-bus). Dit werd toen VW BUS CLUB Nederland. In het daarop volgende jaar hebben we eigenlijk niet zoveel aan promotie gedaan, temeer omdat we eerst de kat uit de boom wilden kijken, hoe de organisatie bij andere clubs in elkaar steekt. Voor het decembernummer 1995 van Kever Club Nederland heb ik toen een stukje kopie ingestuurd. En daar zijn heel veel reacties op geweest (rode oortjes van de vele telefoontjes). Sindsdien zijn we gaan groeien van 13 leden tot wat we nu zijn, meer dan 1600 leden. Deze ontwikkeling geeft aan dat er dus wel behoefte bestaat aan een VW Bus Club. Ik hoop dat jullie nu een klein beetje idee hebben hoe de club is “geboren” en ik wens iedereen bij onze club nog vele veilige Bus kilometers toe en ik hoop jullie zo spoedig mogelijk weer op een VW (bus) treffen te ontmoeten.

De originele bekendmaking van oprichting van de VW Bus Club Nederland