Bestuur en organisatie binnen de VWBCN.

Op deze pagina vindt u een overzicht van de personen die actief zijn binnen het bestuur en de organisatie van de VW Bus Club Nederland.

Bestuursleden

Voorzitter VWBCN

John Sterk

Voorzitter

Hans Bakker

Penningmeester

Hans Lagendijk

Secretaris

Richard van ‘t Wout

Algemeen bestuurslid

Erwin Schreuder

Algemeen bestuurslid

Lia Greveling

Algemeen bestuurslid

PR en regiocoördinator VWBCN

Peter Manders

PR en regiocoördinator

Meetings en evenementen

PR en regiocoördinator VWBCN

Peter Manders

PR en regiocoördinator

Marktmeester VWBCN

Tom Bronke

Marktmeester

Erwin Schreuder

E.H.B.O.

Sjaak Greveling

Beheerder materiaal

Clubblad

Jacqueline Bousquet

Redactie en opmaak clubblad

Clubshop

Lia Greveling

Beheer clubshop

Website

Peter Jonkman

Webmaster