Bestuur en organisatie binnen de VWBCN.

Op deze pagina vindt u een overzicht van de personen die actief zijn binnen het bestuur en de organisatie van de VW Bus Club Nederland.

Bestuursleden

Voorzitter VWBCN

John Sterk

Voorzitter
voorzitter@vwbusclub.nl

Hans Bakker

Penningmeester
penningmeester@vwbusclub.nl

Hans Lagendijk

Secretaris
secretaris@vwbusclub.nl

Richard van ‘t Wout

Algemeen bestuurslid
alg.bestuurslid1@vwbusclub.nl

Nathalie Meijboom

Algemeen bestuurslid
alg.bestuurslid2@vwbusclub.nl

Lia Greveling

Algemeen bestuurslid
alg.bestuurslid3@vwbusclub.nl

Meetings en evenementen

Peter Manders

Marktmeester
marktmeester@vwbusclub.nl

Sjaak Greveling

Beheerder materiaal
commateriaal@vwbusclub.nl

Clubblad

Jacqueline Bousquet

Redactie en opmaak clubblad
clubblad@vwbusclub.nl

Website

Peter Jonkman

Webmaster
webmaster@vwbusclub.nl